Podoby krajiny v malířské dílně Jana Jakuba Hartmannna / Landscape Paintings from the Workshop of Jan Jakub Hartmann

termín: 2009/04/06 - 2010/02/01
instituce: Obrazárna Pražského hradu
typ výstavy: autorská