Workshop divadelní fotografie Mezinárodních festivalů Divadlo v Plzni

termín: 2009/02/02 - 2009/02/28
instituce: Palác Akropolis, foyer (AGalerie)
typ výstavy: kolektivní

poznámka:
Divadelní fotografie, žánr bez kterého se dnes snad žádná scéna, žádné představení nemůže obejít. Divadelní fotografie však není pouhým záznamem představení, dokumentem o scénografii, hercích, divadelním představení. Divadelní fotografie je specifický a velmi náročný fotografický žánr, kde se uplatňuje zkušenost, pohotovost, tvůrčí umění každého fotografa, schopnost komunikace s herci, režiséry, scénografy a dalšími, kteří divadlo „dělají“.
Diváci Mezinárodního festivalu Divadlo v Plzni se každoročně od roku 2000 setkávají při svých návštěvách představení s prací studentů vysokých fotografických škol. Pravidelně je součástí festivalu výstava fotografií z minulého ročníku. Těch několik desítek fotografií je vždy dokladem usilovné práce zúčastněných studentů.
Prvním lektorem tohoto workshopu byl už v roce 2000 nestor české divadelní fotografie – Jaroslav Krejčí. Jeho osobnost, zkušenosti, moudrost, emotivní, zanícená forma předávání zkušeností zaujala a snad i některé studenty k divadelní fotografii připoutala, nám už navždy bude chybět. V dalších letech byli lektory Viktor Kronbauer, Josef Ptáček a Jan Regal, významní, zkušení profesionální fotografové, a to nikoli pouze divadelní. Předávají své bohaté zkušenosti, učí naše studenty jak se pohybovat v divadle, učí je poznávat krásu a tajemství divadelní fotografie. Toto dobrodružství, fotografie divadelního představení, je pro studenty jedinečnou příležitostí poznat i významné světové divadelní soubory a jejich tvorbu.
Navazují tak na odkaz Jaroslava Krejčího a dalších mistrů české divadelní fotografie.
Jaroslav Prokop, garant workshopů