Mladé české sochařství

osoba, narození
Nerad Josef Lev, 21. 8. 1913