One Piece One Artist

termín: 2005/11/20 - 2006/01/29
instituce: Galerie Marianne Heller
typ výstavy: kolektivní

poznámka:
připojena jenom Jindra Viková, další autoři zatím neznámí