Jindra Viková: Keramika: Adolf Born: Ilustrácie a grafika

termín: 1986/12/12 - 1987/01/11
instituce: Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (Okresná galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne)
typ výstavy: kolektivní