8. Mezinárodní keramické symposium - Výstava prací

osoba, narození
Růžička Milouš, 24. 11. 1947