Petr Dillinger: Souborná výstava obrazů

instituce, obec, adresa
Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha, _