Petr Dillinger: Souborná výstava obrazů

osoba, narození
Svrček Jaroslav, 21. 11. 1887