Tomáš Svoboda: Expozice / Exposition

osoba, narození
Chrobák Ondřej, 25. 9. 1975