Konfrontace I

termín: 1960/03/16
instituce: Ateliér Jiřího Valenty
typ výstavy: kolektivní

poznámka:
existuje pozvánka i katalog