David Kurc: Život v letu

osoba, narození
Kurc David, 29. 12. 1968