Jakub Stretti: Kresby, obrazy

termín: 1996/08/13 - 1996/09/11
instituce: Galerie Gema
typ výstavy: autorská