František Hodonský: Obrazy, grafika / Paintings, graphics. František Janák: Skleněné plastiky / Glass sculptures

termín: 1994/12/20 - 1995/01/15
instituce: Středoevropská galerie a nakladatelství
typ výstavy: kolektivní