Výběr z fondů galerie. Šedesátá léta

termín: 1990/06/08 - 1990/07/01
instituce: Galerie umění Karlovy Vary
typ výstavy: kolektivní