Pocta velikánům: 80 let filmu ve Zlíně / Honoring the Greats: 80 Years of Film in Zlín

termín: 2016/07/04 - 2016/08/28
instituce: Galerie umění Karlovy Vary
typ výstavy: kolektivní