Milan Ressel: Něco se mění, něco zůstává...

termín: 2011/12/15 - 2012/02/05
instituce: Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie
typ výstavy: autorská

poznámka:
Od poloviny prosince AJG představuje ve Wortnerově domě díla Milana Ressela v podobě monografie která divákovi poskytne pohled na celoživotní dílo. Milan Ressel uspořádal prozatím více než tři desítky samostatných výstav. Inspiračním podnětem jeho obrazů a kreseb se stal nesouměřitelný vztah pokroku technické civilizace a přírody. Po striktně informelních začátcích – první polovina šedesátých let 20. století – se po roce 1965 začínají objevovat realizace, kde abstraktní základ je kombinován s reálným motivem, vyjádřeným buď detailní perokresbou, nebo malbou a asambláží.