Jan mario Wagner: Výběr z díla t let 1960 - 1973

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
1975   Jan Mario Wagner: Výběr z díla z let 1960-1973