Jan mario Wagner: Výběr z díla t let 1960 - 1973

osoba, narození
Wagner Jan, 30. 8. 1927