Jaroslav Šerých: Dětem světa

instituce, obec, adresa
Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha, _