Jaroslav Šerých: Dětem světa

osoba, narození
Šerých Jaroslav, 27. 2. 1928