Známková tvorba členů SČUG Hollar

instituce, obec, adresa
Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha, _