Známková tvorba členů SČUG Hollar

katalogová pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1997   Známková tvorba členů SČUG Hollar (Pocta Josefu Herčíkovi)