Známková tvorba členů SČUG Hollar

osoba, narození
Bouda Jiří, 5. 5. 1934