Známková tvorba členů SČUG Hollar

termín: 1997/03/12 - 1997/04/05
instituce: Galerie Hollar
typ výstavy: kolektivní