Veřejná škola uměleckých řemesel obchodní a živnostenské komory v Brně

osoba, narození
Dillinger Petr, 17. 9. 1899
Hrbek Emanuel, 25. 12. 1897
Lichtág Jan, 6. 6. 1898
Oppenheimer Viktor, 2. 5. 1877
Ort Karl, 8. 1. 1881
Rothmayerová-Horneková Božena, 20. 12. 1899
Süsser František, 28. 2. 1890