Soubor prací francouzských grafků domu Sagotova

termín: 1921/05
instituce: Krasoumná jednota (Dům umělců Rudolfinum)
typ výstavy: kolektivní