Grafika staré a nové Číny

termín: 1950/05
instituce: Galerie Hollar
typ výstavy: kolektivní