4 x 90

osoba, narození
Krátký Bohumil, 27. 5. 1913
Ondráček Raimund, 13. 6. 1913
Ranný Emanuel, 29. 12. 1913
Týfa Josef, 5. 12. 1913