Cyril Bouda: Výstava prací z let 1950-1951

skupina
Sdružení českých umělců grafiků Hollar