Matilda Čechová; grafika a kresby

osoba, narození
Čechová Matilda, 21. 3. 1908