Práce na počítačích

termín: 2008/06/27 - 2008/09/03
instituce: Geofyzikální ústav AV ČR, přednáškový sál
typ výstavy: kolektivní