Profily

osoba, narození
Hamsíková Salmonová Radana, 20. 1. 1941
Hejlek Benjamin, 28. 4. 1924
Holub Oldřich, 5. 7. 1924
Knechtl Karel, 4. 4. 1917
Tichý Luděk, 3. 7. 1925
Turek František, 30. 4. 1916
Vojířová Ludmila, 9. 5. 1919