Hapestetika 4

osoba, narození
Kolíbal Pavel, 27. 2. 1956
Němec Martin, 7. 1. 1957