Chmelnice

osoba, narození
Klimešová Judlová Marie, 1. 3. 1952
Kozelka Milan, 3. 11. 1948
Pečinková Pavla, 17. 2. 1951