Jiří Kornatovský: Kresby

termín: 2002/06/06 - 2002/09/08
instituce: Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie
typ výstavy: autorská