Súčasná československá komorná plastika

osoba, narození
Kvasnička Marián,
Lovišková Danica,