Jiří Toman & Josef Sudek: Fotografie

termín: 2007/06/15 - 2007/07/15
instituce: Galerie Kubík
typ výstavy: kolektivní

poznámka:
Vztah pardubického fotografa Jiřího Tomana (1924 - 1972) a legendy české fotografie Josefa Sudka (1896 - 1976) je tématem výstavy, zhodnocující fotografickou sbírku a archiv Východočeské galerie v Pardubicích. Na početném souboru Tomanových fotografií je zachycen jeho přítel a učitel Josef Sudek v prostředí, které je pro kontakty obou slavných fotografů příznačné. Tedy nejen v Praze a v Sudkově pražském bytě a ateliéru, ale i v Pardubicích u Tomanů, na ochozu Zelené brány, na Kunětické hoře, u Tomanovy chaty u Labe, u splavu na Loučné a v Opatovicích. Tento osobitý fotografický cyklus, vyjadřující Tomanovu úctu k Josefu Sudkovi i vzácnou důvěru obou osobností, přesahuje obvyklý rámec fotografického dokumentu. Výstava je doplněna některými "sudkovskými" fotografiemi Jiřího Tomana, dokumenty a korespondencí i vzácnými ukázkami z díla.