Svět jazzu v českém výtvarném umění

termín: 1966/10
instituce: Divadlo hudby
typ výstavy: kolektivní