Márta Ladjánszki

termín: 04/18 - 04/19
instituce: Divadlo Duncan Centre
typ výstavy: taneční vystoupení