Survey ´03

termín: 2003/06/28 - 2003/08/24
instituce: Centrum pro současné umění Futura
typ výstavy: kolektivní

poznámka:
fotogalerie


SURVEY

23.6.2003

První výstava nazvaná SURVEY 03’ představí práce 20 již uznávaných, ale i nejmladších českých umělců. SURVEY 03‘ zahrnuje nejrůznější generace a pokusí se o přehled v současném dění na české umělecké scéně pod patronací a kurátorským vedením FUTURY a Karla Císaře. Součástí zahájení bude odhalení nové realizace Davida Černého, která byla dokončena zvláště pro tuto příležitost. David Černý, známý nejrůznejšími kontroverzními kreacemi, které veřejně vystavil nebo prezentoval jak u nás tak v zahraničí, tímto svým novým dílem jistě znovu vyvolá vlnu veřejného zájmu a pravděpodobně i sporů. Na výstavě budou dále prezentovány v médiu videa práce Zbyňka Baladrána, Ondřeje Brodyho, Aleny Kotzmannové, Františka Kowolowského, Michala Pěchoucka, a Marka Thera. Obrazy a fotografie Veroniky Bromové, Tomáše Lahody, Jana Merty, Petra Nikla, Roberta Nováka, Jasanského / Poláka, Míly Presslové a Jana Šerýcha. Objekty a instalace Krištofa Kintery, Jana Kotíka, Jána Mancušky, Františka Skály a Kateřiny Vincourové.

FUTURA je nezisková organizace zaměřená na prezentaci a podporu českého a mezinárodního současného umění a k němu se vztahujících uměleckých aktivit. Náše třípatrová budova má 800 m2 výstavní plochy, což činí FUTURU jednou z nejvetších nezávislých uměleckých institucí v Praze. Náším cílem je vytvářet otevřený prostor, který by byl pojítkem mezi širším publikem, současným uměním a kulturou. Hlavní činností FUTURY budou výstavy výtvarného umění, rovnež bychom však rádi poskytovali prostor pro jiné kulturní a umělecké akce jako promítání filmu, div. představení, koncerty, čtení a prednášky. Máme vlastní prezentační místnost pro podporu a prodej současného umění, kavárnu, umělecké knihkupectví, dětský koutek a priléhající, volne prístupnou zahradu se socharskými artefakty.

http://www.futuraproject.cz