Milan Grygar: 1991

termín: 1991/09/11 - 1991/10/13
instituce: Galerie výtvarného umění
typ výstavy: autorská