Ellen Jilemnická: Sochy

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
1996   Ellen Jilemnická: Sochy 1971 - 1996
pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
1996   Ellen Jilemnická: Sochy
periodikum
rok vydání, název (podnázev)
2007   Listy S.V.U. Mánes (Zvláštní vydání Listů S.V.U. Mánes k výstavě Mánes Mánesu uspořádané k 120. výročí založení spolku)