Ellen Jilemnická: Sochy

osoba, narození
Jilemnická Ellen, 6. 2. 1946