Přehlídka prací absolventů AVU (Ivana Kubová, Jan Vičař)

termín: 1995/01 - 1995/03
instituce: Mánes, restaurace
typ výstavy: kolektivní