Přehlídka prací absolventů AVU (Eliška Jakubíčková, Jitka Anlaufová)

termín: 1994/05 - 1994/06
instituce: Mánes, restaurace
typ výstavy: kolektivní