Čestmír Suška

osoba, narození
Olič Jiří, 23. 4. 1947