Absolventi Institutu tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě 1991-2006

instituce, obec, adresa
Slezská univerzita, Institut tvůrčí fotografie, Opava (Opava), Bezručovo nám. 13