Emöke Vargová: DS-952AG

osoba, narození
Hrdličková Helena, 1949