Archeologické pamiatky a súčasnosť

osoba, narození
Ferus Viktor,
Snopko Ladislav, 9. 12. 1949