Milan Dobeš

termín: 2003/06/26 - 2003/08/17
instituce: Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových
typ výstavy: autorská

poznámka:
-
Tvorba Milana Dobeše se formuje již od přelomu padesátých a šedesátých let. Je pro ni důležitý řád, který určuje skladbu jeho koláží, objektů a grafických listů. Jde v ní o soustředěné hledání vztahů mezi základními geometrickými prvky, které jsou často rytmicky uspořádány. Dochází v ní ke krajnímu zjednodušení prvků. Směřuje k promyšlené vyvážené skladbě, v níž hraje důležitou roli kontrast mezi černou a bílou nebo vztahy barevných tónů. Soustavy přesně rozvíjených křivek vyvolávají dojem pohybu. Ten pak vstupuje do kinetických objektů, v nichž autor pracuje se světlem v odrazech pohyblivých zakřivených zrcadlových ploch. Milan Dobeš systematicky a důsledně rozvíjí svůj svébytný projev, který se prosadil nejen doma, ale i v zahraničí. Stal se jedním z mála umělců, kteří se pohybují v přesně vymezeném poli, ale dovedou z jeho možností vytěžit maximum. Jeho práce se stává důkazem, jak je určitá část moderního umění úzce spjata s vývojem přírodních věd a technickým pokrokem. Přitom má vysoce emotivní účinky. Dobeš samostatně vystavuje od roku 1958, kolektivních výstav se zúčastňuje od roku 1956. Je zastoupen v Národní galerii v Praze, Slovenské národní galerii v Bratislavě, Museu Folkwang v Essenu, v MOMA v Chicagu a v mnoha dalších slovenských i zahraničních sbírkách. Ve sbírce Jana a Medy Mládkových je zastoupen několika objekty i grafickými listy.
Zvláštní poděkování Múzeu Milana Dobeša a Galérii KOMART.
museumkampa.cz